Vážení zákazníci, ve středu 12.6. je sklad otevřen pouze do 13:30hodin. Domluvte si prosím osobní odběry na 705 26 36 27. Děkujeme.

Montáž polykarbonátové střechy zvládne každý. Jednoduchý návod zde

Při práci s polykarbonátovými deskami je nutné dodržovat určitá pravidla. Jedině tak zajistíte, že bude zachována maximální funkčnost a dlouhá životnost polykarbonátu. Vysvětlíme vám, jak pracovat s plným a komůrkovým polykarbonátem od prvního okamžiku až po finální dokončení montáže střechy.

Skladování polykarbonátových desek

Přípravná fáze a prvotní manipulace s polykarbonátovými deskami je shodná pro všechny jejich typy (plné, komůrkové, trapézové). Základem je dobré uskladnění, ideálně v interiéru. Pokud to není možné, snažte se polykarbonát maximálně uchránit před všemi povětrnostními vlivy (sluneční záření, déšť, sníh, mráz). A přikryjte je bílou polyetylenovou fólií nebo plachtou.

Polykarbonátové desky uložte na rovnou a chladnou plochu. Pokud byly dodány ve srolovaném stavu, desky rozložte a konce zatižte.

Při počáteční manipulaci nikdy neodstraňujte ochranné fólie. Zaprvé by mohlo dojít k nevratnému poškození (poškrábání) povrchu polykarbonátových desek. Zadruhé byste po odstranění ochranné fólie z vnější strany desky nevěděli, která strana patří dovnitř, a která ven. A zatřetí se vám bude folie hodit k načrtnutí řezu, ale o tom později.

Jejich odstranění doporučujeme až po dokončení montáže.

Pozor na potvůrky komůrky

V případě komůrkových polykarbonátových desek je potřeba při skladování zabránit vniknutí prachu a nečistot do otevřených komůrek. K tomu využijte speciální hliníkové nebo paropropustné pásky. Pokud od nás máte desky naformátované na míru, dostanete je již se zalepenými komůrkami.

Příprava polykarbonátových desek k montáži

Formátování

Nemáte-li desky přesně nařezané, pečlivě si rozměry naměřte a vyznačte je permanentním fixem na výše zmíněnou ochrannou fólii. Řez provádějte vysokootáčkovou kotoučovou nebo přímočarou pilou s jemným ozubením. Plné polykarbonátové desky do tloušťky 6 mm lze řezat odlamovacím nožem (výhodou je čistý řez bez vzniku pilin). Při řezání si pomozte vodící lištou.

V případě komůrkových desek upravovaných na šířku je vhodné vést řez maximálně 3 mm od stěny komůrky, aby nedošlo k deformaci desky při utahování horní lišty. Piliny, které při řezání vnikly do komůrek, snadno odstraníte stlačeným vzduchem (např. pomocí kompresoru).

Nosná konstrukce polykarbonátové střechy

Nosná konstrukce, na kterou se chystáte namontovat polykarbonátovou střechu, by měla být ze dřeva, hliníku nebo oceli. Krokve, neboli podélné nosníky, by měly být široké alespoň 60 mm na 8mm polykarbonátovou desku a minimálně 75 mm na 10mm a silnější polykarbonátovou desku. Příčné nosníky mohou být užší. Ty plní svou funkci především v zimě - pomáhají polykarbonátu, aby se neprohýbal pod tíhou sněhové peřiny. Podélné a příčné nosníky spolu musí tvořit dokonalou rovinu, aby byly desky podložené ze všech 4 stran.

Chcete-li se vyhnout pozdějším nepříjemnostem, respektujte únosnost desek vůči sněhu a větru, a řiďte se zátěžovými grafy, které jsou pro jednotlivé tloušťky desek různé. Nevíte-li si rady, obraťte se na nás a my vám pomůžeme vypočítat ideální tloušťku polykarbonátové desky a rozvržení nosníků.

A nezapomeňte ani na minimální sklon střechy, který zajistí bezproblémový odtok dešťové vody, bezchybné těsnění a samočisticí efekt desek. O jaký sklon jde? Alespoň 5°, tj. 90 mm na 1 m délky polykarbonátové desky.

Montáž polykarbonátových desek

V první řadě opatřete všechny kontaktní plochy nosné konstrukce těsnící pryží. Podle označení na ochranné fólii poznáte, kterou stranou máte polykarbonátovou desku otočit směrem ven - proti slunci. Nikdy ne jinak.

Komůrkový polykarbonát instalujeme tak, aby byly komůrky po směru odtoku vody. O utěsnění komůrek již byla řeč na začátku článku. Teď jen pro upřesnění: horní hranu desky utěsněte nejlépe, jak to bude možné. Využijte k tomu hliníkovou pásku a ukončovací lištu s “U” profilem. U spodní hrany bude stačit zakončení “U” lištou. Z důvodu utěsnění komůrek je běžné, že se v nich objeví kondenzace. Jde o normální jev, který neznačí žádné poškození materiálu.

Počítejte s tepelnou roztažností desek

Jak na to? Vzhledem k tomu, že tepelná roztažnost polykarbonátu se může pohybovat až kolem 4 mm/m desky (ve všech směrech), provádí se montáž systémem beztmelého zasklívání. To znamená, že se desky k nosné konstrukci upevňují pomocí hliníkových přítlačných lišt s pryžovým těsněním (buď v místě spoje, nebo na každém svislém nosníku). Při tom je zapotřebí nechat mezi jednotlivými deskami dilatační spáru o šířce 20 mm. Tu následně překryjete hliníkovou krycí lištou, kterou můžete z čelní strany zakrýt plastovou krytkou.

Desky z komůrkového polykarbonátu nikdy nespojujte lepením.

Desky se k nosné konstrukci šroubují. Nerezové šrouby umisťujte ve vzdálenosti maximálně 500 mm, ideálně však do 330 mm. Otvory pro šrouby vždy vyvrtejte cca o 4 mm širší, než je průměr šroubů - opět kvůli teplotní roztažnosti polykarbonátu.

Až budete mít všechny desky namontované, nasaďte na jejich konce ukončovací lišty s “U” profilem. Chcete-li některá místa dotěsnit, použijte silikonový tmel určený pro práci s polykarbonátem.

A teď už můžete konečně sejmout ochrannou fólii. Ne, že můžete, udělejte to. Později by se vám to nemuselo podařit, jelikož vlivem slunečního záření a vlhkosti ochranná fólie zteří a nelze ji odstranit.

Závěrečné čištění

Pokud by se vám zdálo, že jsou polykarbonátové desky po montáži znečištěné, použijte k jejich očistě pouze slabý roztok mýdla s vlažnou vodou a měkkou houbičku nebo hadřík. Vhodné je i čištění tlakovou vodou. Nikdy nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní prostředky, ředidla, ani žádné ostré předměty. Hrozí nevratné poškrábání desek.